Skip to content

Правила обміну даними між комп ютерами мережі називають

Скачать правила обміну даними між комп ютерами мережі називають txt

Комп'ютерні мережі Інформаційно-комунікаційні технології, що з'явилися у другій половині XX ст., суттєво комп життя людства.

Правила призначення ютерами комп’ютерних мереж — це спільний доступ до мережних ресурсів мережі забезпечення комп’ютерів, периферійних пристроїв), спільне використання даних і швидкий даними ними, спільне використання програмного забезпечення.

Обміну Пакетний Принцип обміну даними в комп. Комп'ютерні мережі – це складні системи, які можуть включати різні компоненти що з'єднані та взаємодіють між собою у різний спосіб. Середовищами передавання у комп'ютерних називають можуть бути між кабелі, та спеціальні мережеві. Основною метою створення комп’ютерних мереж є обмін інформацією, забезпечення спільного використання обладнання і доступу до програм і даних.

Комп’ютерними мережами називають сукупність комп’ютерів, які взаємодіють між собою за допомогою апаратних засобів та спеціального програмного забезпечення. Основною метою створення комп’ютерних мереж є обмін інформацією, забезпечення спільного використання обладнання і доступу до програм і даних. Ознаки за якими класифікують комп’ютерні мережі: · Територія – локальна, регіональна, глобальна. Комп'ютерні мережі Комп'ютерною мережею називають довільну кількість комп'ютерів, що об єднані певними лініями зв'язку.  Проте, під час обміну інформацією всі комп ютери повинні користуватися єдиними правилами (угодами, протоколами) про способи передачі повідомлень.

Тоді, любий комп ютер буде здатний «зрозуміти» інформацію, що отримана від іншого комп ютера.  Основним завданням є контроль правильності передачі даних, а також забезпечення надійної доставки даних до призначеного комп ютера.  Такий процес називається маршрутизацією.

На шляху між комп ютером-клієнтом та комп ютером-сервером може знаходитися кілька проміжних комп ютерів, які називаються маршрутизаторами. Мета: розглянути: типи комп’ютерних мереж; апаратне та програмне забезпечення комп’ютерних мереж; мережні протоколи; обладнання, необхідне для організації локальної мережі та підключення до неї комп’ютерів; ввести поняття: поняття глобальної та локальної комп’ютерних мереж; сервера та клієнта; мережного протоколу; розвивати вміння аналізувати, робити висновки; виховувати інтерес до вивчення інформатики.  2.

Комп’ютерні мережі. Комп’ютерною мережею називають сукупність  Для обміну інформацією між ПК у локальній мережі використовуються спеціальні правила — протоколи передачі даних. швидкий обмін даними між окремими комп’ютерами мережі; спільне використання обчислювальних ресурсів, принтерів, модемів, сканерів, пристроїв довготривалого зберігання даних та інших; спільне використання комп’ютерних програм; можливість віддалено керувати комп’ютерами: встановлювати на них програмне забезпечення, обмежувати права доступу до ресурсів, проводити діагностування тощо; спільну роботу користувачів над певними проектами, наприклад, розробку конструкції літака чи автомобіля, підготовку єдиного звіту корпорації та ін.

Комп’ютери в мережі можуть відрізнятися за функціями, які вони викон. Работа по теме: Мережі. Глава: Розділ 2. Основи передачі даних в комп'ютерних мережах. ВУЗ: ЛНАУ.  Щоб усі учасники процесу обміну даними чітко взаємодіяли один з одним, вони мають дотримуватися у своїй роботі певних правил.

Комунікаційні (мережеві) протоколи та мережеві стандарти - це правила, що визначають, як мають взаємодіяти пристрої мережі. У цих протоколах, зокрема, визначено: як дані поділяють на пакети. В наш час життя без компьютерів майже неможливо Компьютери необхідні вдома, на виробництві, в банковській справі, в кіно-індустрії і ще багато-багато де Зараз не можна навіть уявити життя без компьютерів Вони відкрили якісно новий етап в житті і розвитку людської цивілізації Проте інформацію, яка міститься на одному комп’ютері, досить важко, особливо при великих об’ємах інформації, перенести на інших інший комп’ютер для подальшої роботи Ці труднощі значно знижували продуктивність праці на комп’ютері, але вони майже повністю відпали з появою комп’ютерних мереж Комп’ютерні мережі відкрили зовсі.

Дана розробка буде в нагоді для вчителів інформатики для швидкої перевірки знань за вивченою темою. Скоротить час на перевірку домашнього завдання і ще раз оновить в пам'яті учнів те, що вони проходили..

Тест на урок Інформатика скачати. Комп'ю́терна мере́жа — система зв'язку між двома чи більше комп'ютерами. У ширшому розумінні комп'ютерна мережа — це система зв'язку через кабельне чи бездротове середовище, самі комп'ютери різного функціонального призначення і мережеве обладнання.

Для передачі інформації можуть бути використані різні фізичні явища, як правило — різні види електричних сигналів чи електромагнітного випромінювання. Середовищами передавання у комп'ютерних мережах можуть бути телефонні кабелі, та спеціальні мережеві.

fb2, rtf, doc, txt