Skip to content

Правила роботи відомчого архіву

Скачать правила роботи відомчого архіву PDF

Порядок організації роботи ЦЕК (ЕК) і їх функції визначені в відомчого правилах роботи відомчих архівів». Архіву завданнями відомчого архіву є: комплектування архіву документами, склад яких роботи положенням про архів  координують роботу ЕК структурних підрозділів. Військове міністерство розробило Правила передання закінчених справ до архівів військових канцелярій.

"Основні правила роботи відомчих архівів" пропонують також складати окремо описи на справи, що складаються з специфічних, характерних тільки для даної роботи, документів (судові і слідчі справи, наукові звіти по темах і т.п.) і описи на службові відомчі видання.* * Основні правило роботи відомчих архівів, п.

Ключові слова: державний архів, положення про відомчого, пас-порт архіву, структура архіву, матеріально-технічна база, планування роботи. контролювати правила роботи з документами в структурних підрозділах і організаціях - джерелах комплектування архіву; 3.

Основні задачі і функції відомчих архівів. Головними завданнями відомчого архіву є: комплектування архіву документами, склад яких передбачено положенням про архів  координують роботу ЕК структурних підрозділів. Порядок організації роботи ЦЕК (ЕК) і їх функції визначені в «Основних правилах роботи відомчих архівів».

ЕК створюється наказом керівника з числа кваліфікованих працівників, що мають великий досвід роботи, завідувачів канцелярією, відомчим архівом і керівника бухгалтерії ( чоловік). У невеликих фірмах до складу ЕК входять секретар і бухгалтер. Задачі ЕК (ЦЕК). "Основні правила роботи відомчих архівів" пропонують також складати окремо описи на справи, що складаються з специфічних, характерних тільки для даної організації, документів (судові і слідчі справи, наукові звіти по темах і т.п.) і описи на службові відомчі видання.* * Основні правило роботи відомчих архівів, п.

При підготовці до передачі в відомчий архів справ за кілька років, справи спочатку розкладають по роках, а в межах року за структурним підрозділам. Така систематизація справ називається хронологічно-структурна. Наприклад: рік рік. Основними нормативними документами з організації роботи архіву є положення про архів та його структурні підрозділи, структура й штатний розпис, коштори доходів і видатків, посадові інструкції працівників.

Статус, завдання, функції державних архівів, порядок їх створення і підпорядкування визначаються спеціальним нормативним документом - положенням.  Зокрема, державний архів області має право одержувати від підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, установ і організацій інформацію про зберігання і впорядкування документів. У межах своїх.

1. Затвердити Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, схвалені Методичною комісією Держкомархіву 12 жовтня р., протокол N 4 (додаються).

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на відділ формування Національного архівного фонду та діловодства Держкомархіву (Портнов Г. В.) та керівників державних архівних установ.  Правила складаються з 12 розділів, у яких викладені основні напрями роботи архівів установ. У першому розділі дається загальна характеристика зазначених Правил. Передачу справ до архіву установи здійснюють за графіком, складеним архівом і погодженим з керівниками структурних підрозділів та затвердженим керівником установи.

Якщо окремі справи необхідно залишити у структурному підрозділі для поточної роботи, архів установи оформляє їх видачу в тимчасове користування.  Регламентація питань функціонування архівних установ повинна здійснюватись відповідно до Правил роботи архівних установ України, затверджених наказом Мінюсту від № /5 [57]. Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter. < Попередня. Міністерства, відомства, установи, організації, підприємства * відповідно до Положення про Державний архівний фонд СРСР (Гат СРСР), затвердженим постановою Ради Міністрів СРСР від 4 квітня р.

N **, є джерелами поповнення новими документами цього національного надбання радянського народу. Документація у роботі організацій відображає різні сторони діяльності працюючих в сфері матеріального виробництва, науки, культури, суспільного життя, а також функціонування органів державного і господарського управління.

Порядок організації роботи ЦЕК (ЕК) і їх функції визначені в «Основних правилах роботи відомчих архівів». ЕК створюється наказом керівника з числа кваліфікованих працівників, що мають великий досвід роботи, завідувачів канцелярією, відомчим архівом і керівника бухгалтерії ( чоловік). У невеликих фірмах до складу ЕК входять секретар і бухгалтер.

Експертиза наукової і практичної цінності документів повинна проводиться систематично. Ключові слова: державний архів, положення про архів, пас-порт архіву, структура архіву, матеріально-технічна база, планування роботи.

Основу системи архівних установ України становлять дер-жавні архіви, що збирають, ідентифікують1, описують, кла-сифікують і зберігають документи, здійснюють їх реставрацію та організовують користування ними.  Важливою умовою активізації роботи архівів є впровадження комп'ютерної техніки. Найширше її використовують у сфері вдосконалення довідкового апарату, зокрема для створення баз даних й автоматизованого пошуку архівної інформації.

fb2, txt, fb2, doc