Skip to content

Загальні правила надання першої допомоги потерпілому

Скачать загальні правила надання першої допомоги потерпілому doc

Своєчасне надання першої допомоги може загальні вирішальне значення допомоги збереженні життя і здоров’я потерпілого. 8 вересня року - Світовий день надання першої правила. допомоги та загальні принципи першої надання. Надання допомоги при пораненні, кровотечах, переломах. Перша допомога – це оперативна допомога потерпілому при отриманні травми потерпілому раптовому нападі захворювання, яка виявляється доти, поки не з’явиться можливість у наданні кваліфікованої медичної допомоги (до прибуття бригади надання допомоги»).

Висновок до першого питання:Людина, яка надає першу допомогу, повинна знати основні ознаки порушення життєво важливих функцій організму людини, загальні принципи надання першої долікарської допомоги і її прийоми стосовно характеру отриманих потерпілим пошкоджень. 2.Медичне сортування та евакуація потерпілих. Основи медичного сортування вперше розробив і втілив у життя видатний вчений і хірург Микола Іванович Пирогов. Медична сортування або сортування поранених і хворих, - це розподіл їх на групи відповідно до потреби в наданні однакових лікувальних, профілактичних та евакуаційних заходів в зал.

Дії при ураженні електричним струмом. Проведення штучного дихання і зовнішнього масажу серця. Надання допомоги при пораненні, кровотечах, переломах. Допомога при непритомності, тепловому та сонячному ударах. Перенесення та перевезення. Як правило, першу медичну допомогу (найпростіші медичні дії, що виконуються безпосередньо на місці події в найкоротші строки після травмування) надають працівники, котрі перебувають поруч.

Для полегшення стану потерпілої людини чи врятування їй життя треба знати, як надати першу допомогу. Це стосується насамперед надання допомоги працівникам на роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці. Законодавством передбачено систему відповідних заходів щодо набуття працівниками необхідних знань і навичок. Пе́рша Меди́чна Допомо́га (абревіатура ПМД) — комплекс невідкладних медичних заходів, які проводяться людині, що раптово захворіла або постраждала, на місці пригоди та під час її транспортування до медичного закладу.

Зміст. 1 Загальні поняття про першу медичну допомогу. Основні групи заходів. Значення першої медичної допомоги.

2 Станції швидкої медичної допомоги. 3 Загальні принципи надання першої допомоги постраждалому від нещасного випадку. Виявлення ознак життя та смерті. Непритомність.  Це, як правило, легковий автомобіль або мікроавтобус, в якому є місця для сидіння та місце для ношів. Ноші легко висуваються через люк у задній частині кузова. Работа по теме: БЖД метод. вказівки до практ. робіт. Глава: Основні правила з надання першої допомоги.

ВУЗ: ДТПА. НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛИМЯкщо людина потрапила в катастрофу, треба передусім звільнити потерпілого, винести його з небезпечної зони, вжити потрібних заходів щодо відновлення жи. Людина, яка надає допомогу повинна знати: основні ознаки порушення життєво важливих функцій організму людини; - загальні принципи надання першої допомоги і її прийоми у відповідності до характеру одержаного потерпілим пошкодження; - основні способи перенесення і евакуації потерпілих.

Людина, яка надає першу допомогу, повинна вміти: оцінити стан потерпілого і визначити, якої допомогу він в першу чергу потребує; - забезпечити вільне проходження дихальних шляхів; - виконувати штучне дихання та закритий. Надання медичної допомоги при політравмі має ряд особливостей.

Перша медична допомога починається з усування подальшої дії травмуючих факторів, після чого оцінюють життєво важливі функції: рівень свідомості, функції дихання і кровообігу. У випадку їх порушення відновлюють прохідність дихальних шляхів (очищують порожнину рота від слизу, крові, землі, виймають зубні протези). При необхідності проводять непрямий масаж серця.  Після надання першої медичної допомоги потерпілих слід підготувати до транспортування у такій послідовності: – потерпілі з ураженням черепа, черевної порожнини, ампутацією кінцівок, шоком, відкритими пораненнями грудної клітини, сильною кровотечею, опіками, відкритими переломами.

doc, PDF, fb2, fb2